EACEA final report on ReFEEHS Project results and deliverables

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Unit Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building, provided the results of the assessment of the Final Technical Implementation Report and the Financial Statement.

Overall, the ReFEEHS Project implementation was rated as successful

ReFEEHS Project Team would like to thank all working parties, stakeholders, students and colleagues who took the role in project activities.

We look forward seeing and tracking further exploitation of the Project results.


Savremeni aspekti obezbeđenja kvaliteta u obrazovanju zdravstvenih profesionalaca, ReFEEHS Tematska radionica 4

Četvrta Tematska radionica u okviru aktivnosti ReFEEHS projekta održana je u Beogradu u periodu 09-11. maja 2018. godine. Domaćin skupa bio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Među učesnicima bili su predstavnici partnerskih institucija iz zemlje i EU, kao i predstavnici regulatornih tela i struke.

Na skupu je održano tri plenarne sesije.

  • Tokom prve plenarne sesija bilo je reči o značaju obezbeđenja kvaliteta i evaluacije u obrazovanju zdravstvenih profesionalaca (prof. dr Ljiljana Tasić), kao i o izazovima u obezbeđenju kvaliteta u iskustvenom obrazovanju iz akademske perspektiva (prof. dr Petar Bulat) i perspektive profesionalne prakse (prim. dr Branka Lazić).
  • Predavači na drugoj plenarnoj sesiji bili su predstavnici EU partnerski institucija koji su izneli primere dobrih praksi sa svojih univerziteta. Prof. Martin Henman, Univerzitet u Dablinu, Triniti Koledž Dablin, govorio je o nastavnim bazama, mentorima iz prakse i njihovoj saradnji sa akademijom. Prof. dr Afonso Cavaco predstavio je različite dokumente i alate za osiguranje kvaliteta iskustvenog obrazovanja farmaceuta na Univerzitetu u Lisabonu. Kolege sa Univerziteta u Pečuju, uz predstavnika dr Reku Vajdu, predstavili su simulacioni centar opremljen brojnim simulatorima/manekenima za obuku studenata.
  • Treća plenarna sesija bila je posvećena predstavljanju rezultata ReFEEHS projekta značajnih za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta obrazovanja zdravstvenih profesionalaca u realnom radnom okruženju, Standarda za stručnu studentsku praksu/klinički staž, vodiča za studente i vodiča za mentore (prof. dr Dušanka Krajnović) i e-platforme za administraciju i evaluaciju stručne studentske prakse/kliničkog staža (Doc dr Marina Odalović i doc. dr Miloš Bajčetić).

Nakon plenarnih sesija održana je interaktivna World Cafe radionica čiji cilj je bio da se učesnici aktivno uključe u razmatranje nekoliko tema od značaja za kvalitet obrazovanja zdravstvenih profesionalaca i istraže mogućnosti za dalje aktivnosti na njegovom unapređenju.   Moderatori World Cafe radionice bili su: prof. dr Nada Kovačević, prof. dr Snežana Medić, prof. dr Lidija Radulović, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Petar Bulat, prof. dr Jelena Parojčić, prof. dr Ljiljana Tasić, prof. dr Dragana Lakić, doc. dr Marina Odalović, doc. dr Miloš Bajčetić, doc.dr Martin Popević, doc. dr Milan Stančić, doc. dr Vladeta Milin, Zlatko Petrović. Diskutovane su sledeće teme:

 

Fotografije sa održane tematske radionice:

 

 

Prezentacije sa održane tematske radionice:

Prof. Nebojša Lalić, Prof Ljiljana Tasić: Značaj obezbeđenja kvaliteta i evaluacije u obrazovanju zdravstvenih profesionalaca

Prof. Petar Bulat: Izazovi u obezbeđenju kvaliteta u iskustvenom obrazovanju: akademska perspektiva

Dr. Branka Lazić: Izazovi u obezbeđenju kvaliteta u iskustvenom obrazovanju: perspektiva profesionalne prakse

Prof. dr Martin Henman: Praksa, saradnja studenata i mentora za kvalitetno iskustveno obrazovanje

Zlatko Petrović: Zaštita podataka o ličnosti – profesionalna praksa i lična odgovornost 

Prof. Afonso Kavako, Helena Merkes, Rui Silva: Alati za regulisanje staža farmaceuta u apotekama: primer sa Farmaceutskog fakulteta iz Lisabona

Reka Vajda, Prof. dr Zuzana Kives, Prof. dr Dora Endrei, prof dr. Imre Bonc: Iskustveno obrazovanje u kliničkoj praksi na Univerzitetu u Pečuju

Prof. Dušanka Krajnović: Prezentacija dokumenata obezbeđenja kvaliteta razvijenih kroz ReFEEHS projekat

Doc.dr Marina Odalović, Doc.dr Miloš Bajčetić: E-platforma za administraciju i praćenje kliničkog staža/studentske stručne prakse razvijena kroz ReFEEHS projekat

 

Ovde možete pogledati agendu i zbornik sažetaka.                     

Izveštaj možete pogledati ovde.

Listu učesnika možete pogledati ovde.