Prezentacije

ReFEEHS projekat i rezultati projekta prezentovani na VII Kongresu farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem (10.- 14. oktobar 2018. godine, Beograd)

ReFEEHS projekat i rezultati projekta prezentovani su na VII Kongresu farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem održanom od 10. do 14. oktobra 2018. godine u Beogradu. Tokom kongresa projekat je promovisan na ReFEEHS štandu i putem dve poster prezentacije:

  1. Unapređenje nastavničkih i mentorskih -kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca: razvoj zajedničkog programa kontinuirane edukacije nastavnika i saradnika zdravstvenih nauka. Poster možete pogledati ovde.
  2. Interprofesionalno obrazovanje – prva iskustva na Univerzitetu u Beogradu. Poster možete pogledati ovde
Prezentovani su i rezultati ReFEEHS projekta kao poster prezentacija koju možete pogledati ovde.
 
Atina, 25-27.septembar 2018

Prof. dr Vladmila Bojanić, sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, je na 35. Balkanskoj medicinskoj nedelji predstavila ReFEEHS projekat i održala dva predavanja, pod nazivom:

  • Reinforcement of the framework for experiential education in healthcare in Serbia (autori: Bojanic V, Stojanovic D, Krajnović D, Đukić Ćosić D, Bojanic N , Kitic T, Tasić L)
  • Learning and teaching in medical education (autori: Stojanovic D, Bojanic V, Odalovic M, Lakic D, Bojanic N, Kitic T,Tasić L)

Navedeni skup je održan u Atini (Grčka), od 25-27. septembra 2018. godine.

Sažetke navedenih predavanja možete pogledati ovde.

Slike sa ovog skupa možete pogledati ovde:

 
Diplomski (završni) rad „Interprofesionalno obrazovanje – stavovi nastavnika i saradnika na univerzitetima u Srbiji“, Farmaceutski fakultet, Beograd, 14. Jun 2018.

Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 14. juna 2018. godine studentkinja Vanja Trkulja odbranila diplomski (završni) rad pod nazivom „Interprofesionalno obrazovanje – stavovi nastavnika i saradnika na univerzitetima u Srbiji“. Rad je urađen pod mentorstvom prof. dr Danijele Đukić-Ćosić, člana i sekretara ReFEEHS radne grupe za Interprofesionalno obrazovanje. U prilogu možete pogledati diplomski rad.


Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 15. maj 2018.

Dr Dragana Vasiljević, vanredni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je 15. maja 2018., u okviru svog studijskog boravka na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, nastavnicima i sardnicima ovog fakulteta predstavila ciljeve, kao trenutne aktivnosti na ReFEEHS projektu.


Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, Таra, 29.11 – 03.12.2017.

Prezenter: doc. dr sci. med. Dragana Simin, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za zdravstvenu negu

Na Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege održanom na Таri, od 29.11  do 03.12.2017. u organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, prezentovan je rad pod nazivom: Interprofesionalno obrazovanje zdravstvenih radnika u Srbiji, čiji su autori doc. dr sci. med. Dragana Simin i prof. dr sci. med. Dragana Milutinović.

 

Objavljen rad pod nazivom “Interprofesionalno obrazovanje u Srbiji – početni koraci implementacije”, novembar 2017
U časopisu Sestrinska reč, vol. 21, br. 74, str. 33-35, publikovan je rad pod nazivom: Interprofesionalno obrazovanje u Srbiji – početni koraci implementacije (doi:10.5937/sestRec1774033M). Autori publikacije su prof. dr sci. med. Dragana Milutinović, prof. dr sci.med. Zoran Komazec i doc. dr sci. med.Dragana Simin, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet.
Publikaciju možete pogledati ovde
Kompletan časopis možete pogledati ovde.

Diplomski rad “Interdisciplinarno zbrinjavanje oralnih oboljenja”, Novi Sad, 10.11.2017.

Na Katedri za stomatologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je 10.11.2017. godine studentkinja Andrea Veselinović odbranila diplomski rad pod nazivom “Interdisciplinarno zbrinjavanje oralnih oboljenja”. Rad je urađen pod mentorstvom doc. dr Sanje Vujkov. U prilogu možete pogledati diplomski rad i prezentaciju.


Poster prezentacija na Simpozijumu Evropskog udruženja za kliničku farmaciju,  Hajdelberg, Nemačka, 9-11. oktobar 2017

Rezultati ReFEEHS projekta predstavljeni su na simpozijumu Evropskog udruženja za kliničku farmaciju održanog u Hajdelbergu u Nemačkoj u periodu 9-11. oktobar 2017. Rezultati su prezentovani u obliku poster prezentacije pod nazivom „Unapređenje u obrazovanju farmaceuta – stručna praksa u nastavnim planovima i sadržajima na univerzitetima u Srbiji“. Prezentacija se može preuzeti ovde.


Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji, Šabac, Srbija, 23-24. jun 2017.

Prezenter Zoran Mandinić, DMD, PhD, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu


10. Međunarodna  naučna konferencija Fakulteta za zdravstvene nauke „Angela Boškin“, Bled, Slovenija, jun 2017.

Prezenteri Dragana Milutinović, MScN, PhD, Dragana Simin MScN, PhD, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet za zdravstvene nauke „Angela Boškin“ Jesenice, Slovenija, povodom obeležavanja desetogodišnjice od osnivanja organizovao je naučnu konferenciju pod nazivom Kontinuiran razvoj zdravstvene nege u zajednici i njen doprinos promociji zdravlja (Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion) 8 i 9. juna 2017. godine na Bledu.

 U okviru sesije Znanje za obrazovanje u zdravstvenim naukama na svim nivoima edukacije (Knowledge for teaching in health sciences at all levels of education) prof. dr sci. med. Dragana Milutinović predstavila je ReFEEHS projekat i usmeno prezentovala rad „Interprofessional education: the attitudes of nursing and medical students to shared learning and teamwork”, koji je u celosti objavljen u recenziranom Zborniku predavanja.

U okviru iste sesije doc. dr sci. med Dragana Simin takođe je predstavila ReFEEHS projekat i prezentovala rad „Evaluation of Interprofessional Education Workshop Outcomes – Our Early Experiences”, sažetak je objavljen u recenziranom Zborniku predavanja.

 


Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, 19. januar 2017.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 19. januara 2017. godine predstavljen je ReFEEHS projekat. Studentima Odseka za farmaciju ovog fakulteta prikazani su ciljevi projekta, kao i trenutne aktivnosti koje se sprovode u okviru radne grupe Interprofesionalno obrazovanje. Doc. Dr Danijela Đukić-Ćosić upoznala je studente sa novim pristupom u obrazovanju zdravstvenih radnika koji treba da pruži bolju profesionalnu saradnju među članovima zdravstvenog tima i poboljšanje usluga zdravstvene zaštite.


 
Upoznavanje studenata Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa REFEEHS projektom, 17 – 28. oktobar 2016.
 

U cilju upoznavanja studenata sa ReFEEHS projektom održano je predavanje studentima pet odseka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, krajem oktobra 2016. godine. Predavanje je sadržalo informacije o ReFEEHS projektu, kao i o interprofesionalnom učenju od definicije, razvoja u međunarodnim okvirima, načina realizovanja, pozitivnih ishoda i uticaja ove obrazovne strategije na buduću kolaborativnu praksu. Nakon svakog predavanja usledila je i diskusija.

Upoznavanje studenata integrisanih akademskih studija farmacije  sa ReFEEHS projektom realizovale su prof. dr Dragana Milutinović, prof. dr Budimka Novaković i doc. dr Dragana Simin.  Promociji ReFEEHS projekta prisustvovao je 81 student četvrte godine.

Upoznavanje studenata integrisanih akademskih studija medicine sa ReFEEHS projektom realizovale su prof. dr Dragana Milutinović i doc. dr Dragana Simin.  Promociji ReFEEHS projekta prisustvovalo je 145 studenata pete godine.

Upoznavanje studenata osnovnih akademskih i strukovnih studija zdravstvene nege sa ReFEEHS projektom realizovale su prof. dr Dragana Milutinović i doc. dr Dragana Simin. Promociji ReFEEHS projekta prisustvovalo 70 studenata druge i 55 treće godine oba studijska programa.

Upoznavanje sa ReFEEHS projektom i predavanje studentima integrisanih akademskih studija stomatologije realizovale su doc. dr Dragana Simin i doc. dr Sanja Vujkov. Predavanjima je prisustvovao 40 studenata treće i 35 četvrte godine.


 
34. Balkanski medicinski kongres, Bukurešt, 7 – 8. oktobar 2016.

Prof. dr Vladmila Bojanić (Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet) je na 34. Balkanskom medicinskom kongresu, koji je održan 7-8. oktobra u Bukureštu (Rumunija) predstavila ReFEEHS projekat i imala saopštenje pod nazivom „Aktuelna praksa i izazovi u obrazovanju zdravstvanih radnika u Srbiji“ (engl. Current Practice and Challenges in Health Professions Educations in Serbia).


 
Panonska škola unapređenja zdravlja, Ruma, Srbija, 29. septembar – 1. oktobar 2016.

Prezenter Prof. Petar Bulat, MD, PhD, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 
Međunarodni kongres “50. Dani preventivne medicine” – Niš, 27-30. septembar 2016.

U Nišu je, od 27-30. septembra 2016. godine održan međunarodni kongres “50. Dani preventivne medicine”. Na ovom skupu su saradnici ReFEEHS projekta (I. Arsić, S. Naumović, V. Bojanić, D. Stojanović) imali poster prezentaciju pod nazivom “Interprofessional collaboration and contemporary challenges in the healthcare system”.


 
Kontinuirana medicinska edukacija (KME) – Niš, 26. septembar 2016.

Prof. dr Ivana Arsić (Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet) je na skupu kontinuirane medicinske edukacije (KME), koji je održan 26. septembra 2016. godine u Nišu, predstavila ReFEEHS projekat. Ova KME je akreditovana za farmaceute, lekare, stomatologe i farmaceutske tehničare. Skupu je prisustvovalo više od 70 učesnika.


Radionica “The Need for Competency-based Pharmacy Education as foundation for the ReFEEHS Project”

19. Međunarodna konferencija socijalne farmacije (Aberdin, Škotska, 19–22. jul 2016.)

U okviru aktivnosti radne grupe ReFEEHS projekta koja se bavi razvojem i implementacijom experiential education (učenje zasnovano na iskustvu u realnom radnom okruženju),  profesor Afonso Cavaco sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Lisabonu i profesorka Ljiljana Tasić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu bili su moderatori radionice posvećenoj temi obrazovanja farmaceuta zasnovanom na jasno definisanim kompetencijama. Prezentacija je bila održana u sklopu 19. Međunarodne konferencije socijalne farmacije, koja je bila posvećena unapređenju farmaceutske prakse “Improving pharmacy practice: education, evidence and change“.

Brošura i prezentacija dostupne su na linku.

 


 
XXXII Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji, Jagodina, Srbija, jun 2016.

Prezenter Zoran Mandinić, DMD, PhD, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu


 
57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Srebrno jezero, Srbija, April 2016

Prezenter Marko Krstić, PhD, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 
ERASMUS STAFF WEEK 2015/2016

Šesti događaj po redu u organizaciji Univerziteta u Kataniji,  održan u periodu 14-18. marta 2016. u Kataniji, Sicilija

Prezenter Milena Vasić, DMD, PhD, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”