FIP – “Razvoj stručnih kadrova i obrazovanje: Sistemi, alati i navigacija”

Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) objavila je 30.8.2016. dokument “Razvoj stručnih kadrova i obrazovanje: Sistemi, alati i navigacija” (engl. Workforce development and education: Systems, tools and navigation). U okviru ovog dokumenta dat je prikaz ciljeva i aktivnosti projekta ReFEEHS. Dokument je dostupan na sledećem linku.