Upitnik – interprofesionalno obrazovanje

U svrhu realizacije projekta Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS) kreiran je upitnik koji ima za cilj da ispita poznavanje interprofesionalnog obrazovanja i stavove saradnika i nastavnika visokoškolskih ustanova koje obrazuju buduće zdravstvene radnike po ovoj temi.

Molimo Vas da iskreno odgovorite na pitanja i popunite upitnik do 7. novembra 2016. godine. Popunjavanje upitnika je anonimno i dobijeni odgovori će se koristiti isključivo u okviru navedenog projekta.

Upitnik se nalazi na sledećoj adresi i za njegovo popunjavanje potrebno je izdvojiti 5 do 10 minuta.

Unapred Vam se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i učešću u ispitivanju!