Od profesionalnih kompetencija do ishoda učenja

ReFEEHS uvodni simpozijum (Beograd, 24. oktobar, 2015)

 

Uvodni simpozijum projekta ReFEEHS održan je 24. oktobra 2015. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Simpozijum je posvećen definisanju ključnih profesionalnih kompetencija i uspostavljanju veze sa ishodima učenja koji su osnov za unapređeni kurikulum zdravstvenih nauka, zasnovan na sticanju odgovarajućih kompetencija. Simpozijum je organizovan zajednički sa Prvim samitom o kvalitetu u farmaciji u Jugoistočnoj Evropi. Skupu je prisustvovalo više od 120 predstavnika univerziteta, uključujući veliki broj studenata, predstavnici profesionalnih komora i udruženja iz više od 10 zemalja regiona, kao i predstavnici Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (EAFP), Evropske federacije za farmaceutske nauke (EUFEPS), Evropske asocijacije studenata farmacije (EPSA), Farmaceutske grupe Evropske unije (PGEU) i Evropske mreže za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu (PCNE). Nakon uvodnih prezentacija istaknutih stručnjaka iz ove oblasti, svi učesnici su se uključili u intenzivnu diskusiju u okviru malih grupa, po modelu World Café metode. Prepoznato je da se svi susrećemo sa sličnim izazovima i izražena potreba za uspostavljanjem intenzivnije saradnje, razmene informacija, iskustava i dobrih praksi.

 

Prezentacije sa simpozijuma:

 

World Café diskusija

Razvoj kompetencija u skladu sa novim profesionalnim ulogama farmaceuta. Razvoj kurikuluma zasnovanog na praktičnom iskustvu u realnom radnom okruženju. Kako osmisliti i realizovati odgovarajući studijski program? Uloge i odgovornosti Univerziteta. Uloge i odgovornosti nastavnih baza i mentora iz prakse. Očekivanja studenata. Da li postoji potreba za regionalnom saradnjom? Razvoj nastavničkih kompetencija nastavnika univerziteta i mentora iz prakse: da li je potreban formalni studijski program?

 

Izveštaj sa World Café sesije možete naći ovde.

Zbornik abstrakata možete pogledati ovde.

Pogledajte galeriju fotografija sa skupa.