Poseta Triniti koledžu u Dablinu (28-30. mart 2016.)

Nastavnici sa četiri Univerziteta u Srbiji boravili su u kraćoj studijskoj poseti na Triniti koledžu u Dablinu. Predstavnici Univerziteta u Beogradu bili su Dušanka Krajnović i Marina Odalović, Univerziteta u Kragujevcu Vladimir Jakovljević, Univerziteta u Nišu Nikola Stefanović i Milica Atanacković Krstonošić sa Univerziteta u Novom Sadu. Domaćini ove studijske posete bili su profesor Martin Henman sa Triniti koledža i nastavno osoblje Centra za farmaceutsku praksu, pri Farmaceutskom fakultetu (School of Pharmacy and Pharmaceutical Science).

Nastavnici su imali priliku da prisustvuju i učestvuju u sledećim aktivnostima: polaganje ispita za studente niših i viših godina (OSCE – objective structured clinical examination), korišćenje PebblePad platforme, demonstracija kliničkih veština zdravstvenih radnika zaposlenih u Boots apotekama, kao i demonstracija veština komunikacije. Takođe, veoma značajna je bila i razmena iskustava kroz reviziju razvoja i sprovođenja petogodišnjeg programa integrisanih studija na Triniti koledžu.