Prvi sastanak članova konzorcijuma (Beograd, 23. oktobar 2015.)

Prvi sastanak konzorcijuma ReFEEHS projekta održan je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Konzorcijum je oformljen kao partnerstvo fakulteta koji obrazuju zdravstvene radnike (medicina, farmacija, stomatologija i zdravstvena nega), i koji dele zajednički interes ka unapređenju obrazovanja i mobilnosti nastavnog osoblja. Sastanku je prisustvovalo 36 delegata, među kojima su, pored predstavnika četiri Univerziteta iz Republike Srbije i četiri Univerziteta iz zemalja Evropske Unije, bili prisutni i predstavnici Instituta za javno zdravlje Srbije, kao pridruženog partnera projekta.

Prezentacije su dostupne preko sledećeg linka:

Nakon uvodnih prezentacija, učesnici su se pridružili aktivnostima i programu Prvog samita o kvalitetu u farmaciji u Jugoistočnoj Evropi. Domaćin Samita takođe je bio Farmaceutski fakultet u periodu 23-24. oktobra 2015.

Detaljnije informacije o održanim događajima možete pronaći u agendi i izveštaju sa sastanka.

Pogledajte galeriju fotografija sa skupa.