Zakonodavstvo i praksa u obrazovanju zdravstvenih radnika zasnovanom na praktičnom iskustvu u realnom radnom okruženju u Bugarskoj

ReFEEHS studijska poseta 1 (Sofija, 8-10. jun, 2016)

Nastavnici i saradnici sa četiri univerziteta iz Srbije boravili su u poseti Medicinskom fakultetu u Sofiji u periodu od 8-10. juna 2016. godine. Prezentovani su modeli postdiplomskog obrazovanja zdravstvenih radnika, prakse u okviru dodiplomskog obrazovanja, kao i zahtevi asocijacija zdravstvenih radnika u pogledu obavezne kontinuirane edukacije. Učesnici projekta imali su priliku da posete bolnicu St. Ekaterina, Aleksandrovska Univerzitetsku bolnicu, Stomatološku kliniku i ostale ustanove –  Medicinski fakultet, Farmaceutski fakultet, javnu i bolničku apoteku. Poslednjeg dana studijske posete održani su sastanci konzorcijuma i radnih grupa u okviru projekta. Konzorcijumski sastanak održan je tokom drugog dana studijske posete i na ovom sastanku učestvovali su predstavnici Triniti koledža i Univerziteta u Pečuju.

Prezentacije možete pogledati ovde:

Postgraduate education of pharmaceutical professionals, Prof. Guenka Petrova

Postgraduate education of nurses and other health care professionals, Prof. Magdalena Alexandrova

Postgraduate training in dental medicine, Prof. Maya Rashkova

Postgraduate education of medical professionals, Prof. Vasil Dimitrov

Continuing education for pharmacists, Todor Naydenov

Agenda studijske posete dostupna je na linku.

Izveštaj možete pogledati ovde.