Održana radionica i sastanak radne grupe za iskustveno obrazovanje

U skladu sa predviđenim aktivnostima radne grupe za iskustveno obrazovanje, održan je sastanak sa učešćem predstavnika partnera iz EU. Centralna tema sastanka bila je diskusija u vezi sa dokumentima za obezbeđenje kvaliteta nastave u realnom radnom okruženju. Ovom prilikom detaljno su diskutovane Smernice za studente zdravstvenih nauka za realizaciju stručne prakse/kliničkog staža, i Smernice za mentore iz prakse. Pored toga, održana je i radionica posvećena metodologiji edukacije mentora iz prakse radi njihove pripreme za studente i realizaciju obrazovanja u realnom radnom. Radionicu je pripremila prof. dr CicelyRoche sa Trinity Koledža u Dablinu (prezentaciju mozete videti ovde), a radionicu su prisustvovale kolege iz prakse. Svoja iskustva u pogledu unapređenja kvaliteta obrazovanja u realnom radnom okruženju izneli su predstavnici Univerziteta u Pečuju (prezentaciju mozete pogledati ovde), Univerziteta u Lisabonu, Trinity koledža u Dablinu  (prezentaciju mozete videti ovde) i Medicinskog univerziteta u Sofiji.

Agenda skupa može se preuzeti ovde.

Listu učesnika možete pogledati ovde.

Galerija slika:

 


Početak realizacije programa kontinuirane edukacije – Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca

Na Medicinskom fakulteta Univerziteta u Beogradu 16. marta 2018. zvanično je obeležen početak realizacije programa kontinuirane edukacije, koji je namenjen nastavnicima i saradnicima fakulteta zdravstvenih nauka, kao i zdravstvenim radnicima koji kao mentori iz prakse učestvuju u realizaciji studentske stručne prakse/kliničkog staža studenata zdravstvenih nauka.
 
Pozdravnu reč održali su akademik prof. dr Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Ljiljana Tasić, rukovodilac projekta ReFEEHS, i Ivana Živadinović, predstavnik nacionalne Erazmus+ kancelarije. Prof. dr Nada Kovačević, prorektor Univerziteta u Beogradu predstavila je program kontinuirane edukacije. Veliko interesovanje i pažnju prisutnih zavredilo je prvo uvodno predavanje u sam program edukacije, koje je održala prof. dr Snežana Medić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, na temu “Izazovi uloge univerzitetskog nastavnika”.
 

Predavanja i radionice u okviru Modula 1, sa temom “Razvoj i obezbeđenje kvaliteta studijskih programa zdravstvenih nauka”, nastavljene su sledećeg dana, 17. marta, u prostorijama Medicinskog fakulteta. Dat je i uvod u Modul 2: “Učenje, podučavanje i procena znanja u oblasti zdravstvenih nauka”, gde su polaznici kursa imali priliku da se upoznaju i diskutuju o teorijama, principima i stilovima učenja u obrazovanju zdravstvenih profesionalaca. Detaljnije informacije o sadržaju modula možete pronaći na linku. Predavači i moderatori radionice bili su vanr. prof. dr Lidija Radulović, Centar za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doc. dr Vladeta Milin i doc. dr Milan Stančić, sa Katedre za didaktiku sa metodikom Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pogledajte galeriju.

 

Agendu mozete pogledati ovde.