Info dan

Završnica projekta – Info dan

ReFEEHS projekat i rezultati projekta prezentovani su na VII Kongresu farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem održanom od 10. do 14. oktobra 2018. godine u Beogradu. Ovom prilikom prezentovani su Zbornici sažetaka sa tematskih radionica 1-4, izveštaj “Excerpt from the Need for Change“, flajeri, kao i priručnici uključujući i najnoviji priručnik o interprofesionalnom obrazovanju.

Učesnici kongresa imali su priliku i da se upoznaju sa glavnim aktivnostima projekta i rezultatima putem filma pripremljenog za završnicu projekta. Organizovan je i kviz u kome su učesnici koji su davali tačne odgovore na pitanja dobijali kao nagradu bedž “najbolji mentor farmaceutske prakse”.

Galeriju slika možete pogledati ovde:

Lista učesnika dostupna je ovde.

Info dan 4

„Dan otvorenih vrata“ održan je 2. decembra 2017. godine u holu Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Info dan održan je sa ciljem promocije i diseminacije ReFEEHS projekta i dosadašnjih postignutih rezultata. Prisutni studenti i nastavnici sva četiri studijska programa medicinskih nauka: medicine, farmacije, stomatologije i sestrinstva mogli su da se više upoznaju o učenju zasnovanom na iskustvu, interprofesionalnom obrazovanju i razvoju nastavničkih kompetencija. Učesnici projekta su bliže upoznali studente i nastavnike o početku realizacije zajedničkog izbornog predmeta Interprofesionalno obrazovanje koji je razvijen u okviru projekta. Takođe, prisutni su obavešteni o internet adresi projekta i Facebook stranici projekta gde se mogu bliže upoznati sa projektom i pratiti dalju realizaciju projektnih aktivnosti.

Prezentaciju projekta prikazanu na Info danu možete pogledati ovde

Info dan 3

Tribina na temu „Kvalitetno obrazovanje kadrova za zdravstvo“, kao i promocija rezultata ReFEEHS projekta u okviru Info dana 3 održana je 30. juna 2017. godine na Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović – Batut”.

Prof. dr Ivanka Popović, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, Univerziteta u Beogradu i prof. dr Nikola Tanić, pomoćnik ministra za nauku, Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pozdravili su brojne prisutne, kako predstavnike akademske zajednice i profesionalnih udruženja, tako i zdravstvene radnike iz primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, i zainteresovane studente. Prof. dr Ljiljana Tasić, koordinator projekta, zvanično je otvorila skup, podsetivši prisutne na osnovne ciljeve ReFEEHS projekta i značaj dosadašnjih rezultata u cilju unapređenja obrazovanja zdravstvenih radnika u Srbiji.

Prisutni su imali priliku da čuju stavove predstavnika najviših regulatornih tela uključenih u proces obrazovanja budućih zdravstvenih radnika. Prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije osvrnuo se na trenutno stanje i značaj kvalitetnog obrazovanja za zdravstveni sistem Srbije, kao i potrebne novine u organizovanju i praćenju studentske stručne/kliničke praksa i pripravničkog staža. Prim. dr Periša Simonović, pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović –Batut“ detaljno je upoznao prisutne sa sistematizacijom i strukturom kadrova u zdravstvenom sistemu Srbije, kao i izazovima da se obezbedi dovoljan broj potrebnih zdravstvenih profila i specijalnosti po regionima Srbije. Predstavnici Lekarske Komore, Farmaceutske komore, Komore biohemičara Srbije, Stomatološke komore i ostalih profesionalnih asocijacija izneli su značaj strukovnih organizacija i komora u kontinuiranom profesionalnom razvoju zdravstvenih radnika, a takođe su bili na raspolaganju da odgovore na pitanja zainteresovanih učesnika u diskusiji vođenoj tokom tribine. Iskustva iz kliničke prakse studenata medicine predstavljena su učesnicima, kako sa aspekta profesora Medicinskog fakulteta, tako i sa aspekta mentora iz prakse iz primarne i sekundarne/tercijarne zdravstvene zaštite. Konstruktivna diskusija, preporuke i usaglašavanje ideja u cilju planiranja što kvalitetnije kliničke/stručne studentske prakse obeležili su drugi deo panela. Rezultati pilot projekta sprovedenog u saradnji Farmaceutskog fakulteta i apoteka primarne zdravstvene zaštite u sprovođenju studentske stručne prakse studenata farmacije takođe su predstavljeni publici.

Akreditacija programa studentske stručne prakse, kao i potrebni zahtevi u smislu broja časova teorijske i praktične nastave, kao i broja ESPB bodova, predstavljeni su od strane predstavnika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Prezentacije su dostupne putem sledećih linkova:

Agenda održanog skupa dostupna je na linku.

Lista učesnika dostupna je ovde

Pogledajte galeriju.

 

Info dan 2

Info dan održan je 1. juna 2017. godine u Nišu, koji je prethodio glavnom događaju projekta, odnosno trećoj Tematskoj radionici sa temom „Ishodi zasnovani na kompetencijama u obrazovanju zdravstvenih radnika“.

„Dan otvorenih vrata“ održan je u holu Medicinskog fakulteta u cilju promocije projekta i diseminacije do sada postignutih rezultata. Studenti i nastavnici fakulteta, oko 140 njih, upoznali su se sa ciljevima projekta: razvoj interprofesionalne saradnje, iskustvenom učenju i razvoju nastavničkih kompetencija. Učesnici projekta razgovarali su sa studentima i nastavnicima zainteresovanim za projekat i delili su štampane materijale koji promovišu projektne aktivnosti. Studenti su obavešteni o postojanju Facebook stranice projekta i veb sajta, gde mogu pronaći sve informacije od interesa.

 

 

 

Info dan 1

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu bio je organizator “Dana otvorenih vrata” u holu fakulteta u cilju promocije i diseminacije ReFEEHS projekta, odnosno boljeg informisanja studentske populacije i nastavnog kadra o iskustvenom učenju, kolaborativnoj praksi i interprofesionalnom obrazovanju. Informacije su bile u štampanom i elektronskom obliku. Promotivne aktivnosti prethodile su održavanju drugog tematskog simpozijuma ReFEEHS projekta pod nazivom “Aktuelna praksa i izazovi u interprofesionalom obrazovanju zdravstvenih radnika, održanom u Novom Sadu od 17-19. novembra 2016.