Kraće posete

Kratka poseta Triniti koledža u Dablinu (7-12. i 23-26. septembar 2018)

 

U okviru završnih aktivnosti rada na projektu, šestoro nastavnika sa Univerziteta u Beogradu posetili su Tiniti koledž u Dablinu tokom perioda 7-12. septembar 2018. godine. Na ovu studijsku posetu otišli su predstavnici Farmaceutskog fakulteta (prof. Ljiljana Tasić), Medicinskog fakulteta (prof. Miloš Bajčetić) i Filozofskog fakulteta (prof. Snežana Medić, prof. Lidija Radulović, doc. Milan Stančić i doc. Vladeta Milin). Studijska poseta je iskorišćena da pomenuti nastavnici razmene profesionalna iskustva sa domaćinima sa Triniti koledža u Dablinu – sa Farmaceutskog fakulteta  (prof. Martin Henman) i Centra za akademsku praksu i e-učenje (dr Kiara O’Farel i dr Majkl Rajd). Nastavnik prof. dr Ivana Tadić, sa Farmaceutskog fakulteta, posetila je isti kolež u periodu od 23-26. septembra. Cilj realizovanih sastanaka bio je sagledavanje mogućnosti za obezbeđivanje kvaliteta realizovanih obuka univerzitetskih nastavnika u oblasti medicinskih nauka, kao i pronalaženje mogućih rešenja za osiguravanje održivosti sprovedenih programa profesionalnog razvoja univerzitetskih nastavnika.

Nakon predstavljanja najznačajnijih aspekata programa Unapređivanje nastavničkih i mentorskih kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca koji se realizuje u okviru ReFEEHS projekta i detaljnijim upoznavanjem sa iskustvima saradnika Centra za akademsku praksu i e-učenje (CAPSL) Triniti koledža uočeno je da postoje sličnosti, ali i izvesne razlike u pristupu realizaciji ovih obuka. Značajan deo sastanka bio je posvećen traganju za postupcima i rešenjima koja bi mogli da deluju preventivno na poteškoće koje su prepoznate kao zajedničke, odnosno tipične prilikom realizacije programa obuke zdravstvenih profesionalaca i univerzitetskih nastavnika u ovoj naučnoj oblasti.

Poseban sastanak je bio usmeren na produbljeno razumevanje pedagoškog i didaktičkog značaja objektivnog strukturiranog kliničkog ispitivanja (OSCE) koji se u poslednjih pet godina primenjuje na Triniti koledžu u Dablinu. Osim mogućnosti da se nastavnici Univerziteta u Beogradu podrobnije upoznaju sa osnovnim izazovima prilikom implementacije ovog vida ocenjivanja, sastanak je bio prilika da predstavnici Filozofskog fakulteta ponude viđenja uloga i potencijala OSCE prisupa iz pedagoškog ugla gledanja. Kao rezultat sastanka došlo se do uvida da se ovaj oblik ocenjivanja može posmatrati kao izuzetno koristan i inspirativan instrument koji bi se mogao prilagođavati karakterističnim potrebama, ali i različitim paradigmatskim okvirima koji su u osnovi pristupa nastavnika nastavnom radu i uobličavanju nastavne prakse.

Planove posete možete videti ovde za prvu posetu, i ovde za drugu posetu.

Pogledajte galeriju. 

 

Studijska poseta Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Lisabonu (17-22. jun 2017.)

 

Nastavnici i saradnici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (prof. Jelena Parojčić, doc. dr Dragana Lakić, doc. dr Marina Odalović i asist. Milena Kovačević) boravili su u kraćoj studijskoj poseti na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Lisabonu (FFUL). 

Domaćin ove studijske posete, posvećene temi studentske stručne prakse, bio je profesor Afonso Cavaco, sa Katedre za socijalnu farmaciju FFUL. Prvi radni sastanak otvorila je prof. Matilde Castro, dekan FFUL. Nastavnici i saradnici su imali priliku da se upoznaju sa kurikulumom dodiplomske nastave i programa stručne prakse za studente farmacije. Nastavno osoblje FFUL, uključeno u proces organizacije stručne prakse, od formiranja elektronske baze apoteka i mentora, rangiranja studenata, do monitoringa i obezbeđenja kvaliteta celokupnog procesa stručne prakse, podelilo je svoja iskustva i zapažanja. Značajna pažnja u toku diskusije posvećena je pitanju priručnika za praksu, definisanju aktivnosti i kompetencija koja student treba da sprovede i stekne u toku prakse, kao i načinu evaluacije studenta i mentora iz prakse.

Organizovane su posete nastavnim bazama u javnoj i bolničkoj apoteci bolnice S. Francisco Xavier, gde je nastavno osoblje imalo priliku da sa mentorima iz prakse i studentima diskutuje o prednostima i nedostacima trenutnog modela studentske stručne prakse u Portugalu.

Agenda događaja dostupna je na linku.

Pogledajte galeriju.

  

 

 

Kratka poseta Triniti koledžu u Dablinu (28-29. mart 2017.)

 

Ukupno 5 nastavnika sa univerziteta u Srbiji posetili su Tiniti koledžu u Dablinu tokom perioda 28-29. mart, 2017. U poseti su učestvovali: prof.  Branislava Miljković, doc. Aleksandra Milić Lemić, asistent Martin Popević (Univerziteta u Beogradu ), doc. Aleksandra Catić Đorđević (Univerziteta u Nišu) i Prof. Dragana Milutinović (Univerziteta u Novom Sadu). Domaćini ove studijske posete bili su prof. Martin Henman, prof. Deirde D’Arcy, doc. Theo Ryan i prof. Sheila Ryder sa Triniti koledža u Dablinu, kao i nastavnici Centra za farmaceutsku praksu, pri Farmaceutskom fakultetu (School of Pharmacy and Pharmaceutical Science).

Nastavnici su imali priliku da prisustvuju i učestvuju u sledećim aktivnostima: polaganje ispita za studente nižih i viših godina (OSCE – objective structured clinical examination), korišćenje PebblePad platforme, demonstracija kliničkih veština zdravstvenih radnika zaposlenih u Boots apotekama, kao i demonstracija veština komunikacije. Takođe, veoma značajna je bila i razmena iskustava kroz diskusiju razvoja i sprovođenja petogodišnjeg programa integrisanih studija na Triniti koledžu.

Plan posete možete videti ovde.

Pogledajte galeriju. 

 

Druga studijska poseta Triniti koledžu u Dablinu (21-28. novembar 2016.)

 

Predstavnici Univerziteta u Beogradu – Medicinskog fakulteta (Prof. Tanja Jovanović), Stomatološkog fakulteta (Doc. dr Jugoslav Ilić), Farmaceutskog fakulteta (Prof. Ljiljana Tasić i Doc. dr Marina Odalović), Univerziteta u Kragujevcu (Doc. dr Ivan Jovanović) i Univerziteta u Nišu (Prof. Vladmila Bojanić) prisustvovali su radionici na temu interprofesionalno učenje. Organizator radionice bio je Triniti koledž Dablin, dok su aktivnosti održane u bolnici St. James (21. i 28. novembra 2016.).

Dr Emer Barrett, rukovodilac i odgovorna osoba za organizaciju interprofesionalne edukacije na Triniti koledžu, i vanr. prof. Martin Henman rukovodili su glavnim sastankom sa nastavnicima iz RS, na kojem se razvila detaljna diskusija o interprofesionalnom obrazovanju. Pored bolnice St. James, organizovana je poseta i bolnici Tallaght, gde su učesnici radionice imali priliku da razgovaraju sa zaposlenima u farmaceutskom sektoru, predstavnicima Triniti koledža za interprofesionalno obrazovanje i edukaciji zasnovanoj na iskustvu u realnom radnom okruženju, kao i organizacijom bolnice.

Predstavnik Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Doc. dr. Jugoslav Ilić posetio je Stomatološku kliniku i Stomatološki fakultet, a sa prof. Derekom Salivanom bavio se i temom kurikuluma za doktore stomatologije, sa posebnim osvrtom na učenje u realnom radnom okruženju. Doc. dr Ilić posetio je Association for Dental Education in Europe, gde je imao priliku da diskutuje o interprofesionalnom i obrazovanju u realnom radnom okruženju za studente stomatologije.

Doc. dr Marina Odalović imala je sastanak sa Doc. dr Teo Rianom, edukatorom iz prakse, sa Fakulteta za farmaciju i farmaceutske nauke. Sastanak je bio posvećen učešću i značaju aktivnosti APPEL (Affiliation for Pharmacy Practice Experiential Learning) u organizaciji obrazovanja zasnovanom na iskustvu za studente farmacije na Triniti koledžu, kao i primeni PebblePad platforme. Doc. dr Odalović sastala se sa Kjarom O’Farel, odgovornom osobom za profesionalne sertifikate u akademskoj praksi. Tema sastanka odnosila se na unapređenje nastavničkih kompetencija. Sa predstavnikom Fakulteta za farmaciju i farmaceutske nauke, Dr Šejlom Rajder diskutovano je o učenju baziranom na iskustvu u realnom radnom okruženju za studente farmacije. Detaljna diskusija i razmena ideja o izveštavanju i objavljivanju rezultata projekta postignutim u oblastima edukacije zasnovane na iskustvu, interprofesionalnom obrazovanju i unapređenju nastavničkih kompetencija u medicinskoj edukaciji održana je sa prof. Martinom Henmanom.

Pogledajte agendu događaja i galeriju.

 

 

ReFEEHS koordinacioni sastanak (Pečuj, 18-19. oktobar 2016.)

 

Dvodnevna poseta bila je organizovana sa ciljem koordinacije daljeg rada na razvoju interprofesionalnog obrazovanja. Predstavnici Univeziteta u Pečuju, Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, na čelu sa prof. Imre Boncz kao rukovodiocem radne grupe za interprofesionalno obrazovanje, prezentovali su i diskutovali dosadašnja iskustva u okviru projekta. Planirane su dalje aktivnosti na realizaciji ciljeva projekta, kao i studijska poseta nastavnog osoblja sa Univerziteta iz Srbije. Takođe, razmatrane su i mogućnosti nastavka saradnje sa Univerzitetom u Pečuju i po završetku projekta.

Fotografije možete pogledati u galeriji ispod.

 

 

Studijska poseta Triniti koledžu u Dablinu (28-30. mart 2016.)

 

Nastavnici sa četiri Univerziteta u Srbiji boravili su u kraćoj studijskoj poseti na Triniti koledžu u Dablinu. Predstavnici Univerziteta u Beogradu bili su Dušanka Krajnović i Marina Odalović, Univerziteta u Kragujevcu Vladimir Jakovljević, Univerziteta u Nišu Nikola Stefanović i Milica Atanacković Krstonošić sa Univerziteta u Novom Sadu. Domaćini ove studijske posete bili su profesor Martin Henman sa Triniti koledža i nastavno osoblje Centra za farmaceutsku praksu, pri Farmaceutskom fakultetu (School of Pharmacy and Pharmaceutical Science).

Nastavnici su imali priliku da prisustvuju i učestvuju u sledećim aktivnostima: polaganje ispita za studente niših i viših godina (OSCE – objective structured clinical examination), korišćenje PebblePad platforme, demonstracija kliničkih veština zdravstvenih radnika zaposlenih u Boots apotekama, kao i demonstracija veština komunikacije. Takođe, veoma značajna je bila i razmena iskustava kroz reviziju razvoja i sprovođenja petogodišnjeg programa integrisanih studija na Triniti koledžu.

Plan posete dostupan je na linku.