Radionica “The Need for Competency-based Pharmacy Education as foundation for the ReFEEHS Project”

19. Međunarodna konferencija socijalne farmacije
(Aberdin, Škotska, 19–22. jul 2016.)

U okviru aktivnosti radne grupe ReFEEHS projekta koja se bavi razvojem i implementacijom experiential education (učenje zasnovano na iskustvu u realnom radnom okruženju),  profesor Afonso Cavaco sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Lisabonu i profesorka Ljiljana Tasić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu bili su moderatori radionice posvećenoj temi obrazovanja farmaceuta zasnovanom na jasno definisanim kompetencijama. Prezentacija je bila održana u sklopu 19. Međunarodne konferencije socijalne farmacije, koja je bila posvećena unapređenju farmaceutske prakse “Improving pharmacy practice: education, evidence and change“.

Brošura i prezentacija dostupne su na linku.