Aktuelna praksa i izazovi u interprofesionalnom obrazovanju zdravstvenih radnika

ReFEEHS tematska radionica 2 (Novi Sad, 17-19. novembar 2016.)

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu bio je organizator i domaćin druge tematske radionice ReFEEHS projekta. Aktivnosti su trajale tri dana, odnosno od 17. do 19. novembra 2016.

 

Prvog dana organizovan je “Dan otvorenih vrata” u holu Medicinskog fakulteta u cilju promocije i diseminacije ReFEEHS projekta, odnosno boljeg informisanja studentske populacije i nastavnog kadra o iskustvenom učenju, kolaborativnoj praksi i interprofesionalnom obrazovanju. Informacije su bile u štampanom i elektronskom obliku.

Istog dana u sali Rektorata Univerziteta u Novom Sadu održana je tribina “Kako unaprediti nastavničke kompetencije u medicinskoj edukaciji”. Učesnici tribine bili su:

  1. dr Milan Simić, Univerzitet u Novom Sadu
  2. dr Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  3. dr Slobodanka Antić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
  4. dr Gordana Jovanović. Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  5. dr Dragana Simin, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Tribini je prisustvovalo 29 nastavnika i 12 studenata, a nakon izlaganja razvila se konstruktivna diskusija.

Drugog dana, tj. 18. 11. 2016. održan je Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem: Aktuelna praksa i izazovi u interprofesionalnom obrazovanju zdravstvenih radnika. U prvom delu Simpozijuma održano je sedam predavanja (četiri predavanja nastavnika iz Srbije i tri inostranih predavača). Predavači i teme bile su:

Knjiga sažetaka dostupna je na linku.

U drugom delu Simpozijuma održane su tri radionice. Prva radionica bila je Izazovi i mogućnosti interprofesionalnog obrazovanja u zbrinjavanju urgentnih stanja, moderatori radionice bile su doc. dr Gordana Jovanović i doc. dr Dragana Simin. U pripremi i realizaciji radionica aktivno su participirala četiri facilitatora, po jedan za svaku oblast (medicina, zdravstvena nega, stomatologija i farmacija) i dvanaest studenata, i to: 4 studenta medicine, 3 zdravstvene nege, 2 stomatologije i 3 farmacije.

Druga radionica je bila na temu: Izazovi i mogućnosti interprofesionalnog obrazovanja u zbrinjavanju hroničnih nezaraznih bolesti – rešavanje kliničkog problema: Diabetes mellitus. Moderatori radionice  su bili prof. dr Budimka Novaković i doc. dr Marina Odalović. U pripremi i realizaciji radionica aktivno su participirala četiri facilitatora, po jedan za svaku oblast (medicina, zdravstvena nega, stomatologija i farmacija) i jedanaest studenata (3 studenta medicine, 3 zdravstvene nege, 2 stomatologije i 3 farmacije).

Treća radionica je bila na temu: Izazovi i mogućnosti interprofesionalnog obrazovanja u unapređenju oralnog zdravlja. Moderator radionice bila je doc. dr Sanja Vujkov. U pripremi i realizaciji radionica aktivno su participirala četiri facilitatora, po jedan za svaku oblast (medicina, zdravstvena nega, stomatologija i farmacija) i jedanaest studenata (3 studenta medicine, 3 zdravstvene nege, 2 stomatologije i 3 farmacije).

 

Trećeg dana u prostorijama Medicinskog fakulteta održani su sastanci ReFEEHS radnih grupa  (radna grupa za učenje zasnovano na iskustvu, radna grupa za interprofesionalno učenje, radna grupa za razvoj nastavničkih kompetencija, radna grupa za diseminaciju i radna grupa za kvalitet), kao i sastanak članova ReFEEHS konzorcijuma.

 

Izveštaj sa ReFEEHS tematske radionice 3 publikovan je u časopisu Arhiv za farmaciju, izdavač Savez farmaceutskih udruženja Srbije (Arh. farm. 2017; 67: 54-55).

Agendu mozete pogledati ovde.

Pogledajte galeriju događaja ispod.