Diseminacija

Prezentacije

 
Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) – Unapređenje obrazovanja “Transforming Our Workforce: Workforce development and education: Systems, tools and navigation”; Primer Srbije: Reinforcement of the framework for experiential education in healthcare

          FIPEd_Transform_2016_online_version

 

Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 19. januara 2017. godine predstavljen je ReFEEHS projekat. Studentima Odseka za farmaciju ovog fakulteta prikazani su ciljevi projekta, kao i trenutne aktivnosti koje se sprovode u okviru radne grupe Interprofesionalno obrazovanje. Doc. Dr Danijela Đukić-Ćosić upoznala je studente sa novim pristupom u obrazovanju zdravstvenih radnika koji treba da pruži bolju profesionalnu saradnju među članovima zdravstvenog tima i poboljšanje usluga zdravstvene zaštite.

 

34. Balkanski medicinski kongres

Prof. dr Vladmila Bojanić (Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet) je na 34. Balkanskom medicinskom kongresu, koji je održan 7-8. oktobra u Bukureštu (Rumunija) predstavila ReFEEHS projekat i imala saopštenje pod nazivom „Aktuelna praksa i izazovi u obrazovanju zdravstvanih radnika u Srbiji“ (engl. Current Practice and Challenges in Health Professions Educations in Serbia).

 


Međunarodni kongres “50. Dani preventivne medicine” – Niš, 27-30. septembar 2016.

U Nišu je, od 27-30. septembra 2016. godine održan međunarodni kongres “50. Dani preventivne medicine”. Na ovom skupu su saradnici ReFEEHS projekta (I. Arsić, S. Naumović, V. Bojanić, D. Stojanović) imali poster prezentaciju pod nazivom “Interprofessional collaboration and contemporary challenges in the healthcare system”.


Kontinuirana medicinska edukacija (KME) – Niš, 26. septembar 2016.

Prof. dr Ivana Arsić (Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet) je na skupu kontinuirane medicinske edukacije (KME), koji je održan 26. septembra 2016. godine u Nišu, predstavila ReFEEHS projekat. Ova KME je akreditovana za farmaceute, lekare, stomatologe i farmaceutske tehničare. Skupu je prisustvovalo više od 70 učesnika.


Predstavljanje ReFEEHS projekta na Radio Televizije Srbije

ReFEEHS projekat predstavljen je opštoj javnosti putem sajta Radio Televizije Srbije, članice Evropske radiodifuzne unije.

Vest je dostupna na linku.


Reinforcement of the framework for experiential education in healthcare

Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) – Transforming Our Workforce: Workforce development and education: Systems, tools and navigation; Serbia: Reinforcement of the framework for experiential education in healthcare

 FIPEd_Transform_2016_online_version


XXXII Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji, Jagodina, Srbija, jun 2016.

Prezenter Zoran Mandinić, DMD, PhD, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu


Kongres: 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, Srebrno jezero, april 2016., Srbija.

Prezenter Marko Krstić, Phd, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u BeograduERASMUS STAFF WEEK 2015/2016
6th EDITION u organizaciji Univerziteta u Kataniji, 14-18. mart 2016., Katanija, Sicilija.

Prezenter Milena Vasić, DMD, PhD, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”

 


Apotekarska praksa – glasnik Farmaceutske komore Srbije

 

apotekarska-praksa-2016

 


Promotivne aktivnosti

 

Novinski članci

 

BB Informator – stručni časopis posvećen isključivo farmaceutskoj delatnosti

First SEE summit

First SEE summit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotivni materijal projekta

 

 

Rollup

Infoletter, srpski

Infoletter, engleski