Održan sastanak nacionalnog ReFEEHs tima

U Rektoratu Univerziteta u Beogradu je 18. januara 2018. godine održan sastanak nacionalnog ReFEEHs tima. Na sastanku se diskutovalo o realizovanim aktivnostima na projektu u drugoj polovini 2017. godine, kao i o planiranim aktivnostima do kraja projekta (oktobar 2018. godine).