Doneta odluka Senata kojom se utvrđuje program stalnog usavršavanja “Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca”

Senat Univerziteta u Beogradu doneo je odluku kojom se utvrđuje program stalnog usavršavanja “Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija za obrazovanje zdravstvenih profesionalaca” koji je razvijen u okviru projekta Erazmus+ ReFEEHS. Program je namenjen nastavnicima i saradnicima univerziteta, kao i stručnjacima iz prakse koji učestvuju u obrazovanju studenata zdravstvenih nauka. Uslovi i način prijavljivanja zainteresovanih polaznika biće objavljeni na veb sajtu projekta ReFEEHS

Odluku mozete pogledati ovde.